Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola,Šarfická 301, 900 82 Blatné
Email školy: skola@zsblatne.edu.sk
Email na správcu obsahu: skola@zsblatne.edu.sk
Email na webmastera: skola@zsblatne.edu.sk
Telefón:
Riaditeľ: 033/6459260 (fax, odkazovač)
Zástupca riaditeľa: 033/6459222
Školský klub detí 1: 0911 418226
Školský klub detí 2: 0911 018226
Adresa školy: Šarfická 301, 900 82 Blatné
IČO: 31810446
DIČ: 2021636991