Navigácia

2% danePOĎAKOVANIE

Vážení rodičia, živnostníci, podnikatelia, zástupcovia firiem,

Váš príspevok za rok 2016 pre našu organizáciu je 2278 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovacej, mimovyučovacej a záujmovej činnosti našich žiakov.


Vedenie ZŠ  a výbor Rodičovského združenie pri ZŠ Blatné Vám za pomoc srdečne ďakuje.

******************************************************************************************************************

V tomto kalendárnom roku máme možnosť opäť získať pre našu základnú školu finančné prostriedky aj vďaka Vašim zaplateným daniam. Vzhľadom na to, že sme v roku 2004 založili občianske združenie "Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné," získali sme možnosť využiť 2% z Vašich zaplatených daní pre našu základnú školu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Týmto Vás chceme opäť požiadať o príspevok z Vašich daní pre našu školu. Tento príspevok použijeme na skvalitnenie výchovy, vzdelávania a záujmovej činnosti našich žiakov. 

 

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Šarfická 301/35, 90082 Blatné
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30850533
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Šarfická 301/35, 90082 Blatné
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30850533
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Šarfická 301/35, 90082 Blatné
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30850533
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.