Navigácia

Externé hodnotenie školy -

výsledok prieskumu

V priebehu mesiaca marec 2013  na našej škole v rámci projektu KOMPARO spoločnosť EXAM testing uskutočnila dotazníkový prieskum medzi rodičmi a žiakmi druhého stupňa našej školy. Prieskumu sa zúčastnilo približne 99% žiakov a 86% rodičov.

Výsledky prieskumu:

     Vysledky_-_ziaci_ZS-11236.pdf

 

 

       Vysledky_-_rodicia-11236.pdf