Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Alena Smyčková
1.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Malíšková
2. Triedny učiteľ Mgr. Alena Janíková
3. Triedny učiteľ Mgr. Anna Šuplatová
4. Triedny učiteľ PaedDr. Jana Parajková
5. Triedny učiteľ Mgr. Monika Užovič
6. Triedny učiteľ Mgr. Lucia Pániková
7. Triedny učiteľ Ing. Alexandra Hollá
8 Triedny učiteľ Mgr. Lívia Lieskovanová
9. Triedny učiteľ Mgr. Silvia Bednáriková

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018