Navigácia

Zoznam tried

Názov
1. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Janíková
1. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Malíšková
2. Triedny učiteľ Mgr. Alena Smyčková
3. Triedny učiteľ PaedDr. Jana Parajková
4. Triedny učiteľ Mgr. Anna Šuplatová
5. Triedny učiteľ Mgr. Silvia Bednáriková
6. Triedny učiteľ Mgr. Monika Užovič
7. Triedny učiteľ Mgr. Lucia Pániková
8. Triedny učiteľ Ing. Alexandra Hollá
9. Triedny učiteľ Mgr. Lívia Lieskovanová

© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2018