Navigácia

Kontakty

 • Základná škola,Šarfická 301, 900 82 Blatné
  Šarfická 301, 900 82 Blatné
 • Riaditeľka
  Mgr. Barbora Lipka Rezníková
  033/6459260
  +421 910 373 111

  Zástupkyňa riaditeľky
  Mgr. Anna Šuplatová
  033/6459222

Pondelok 4. 3. 2024

Pondelok 4. 3. 2024

Kalendár

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Vitajte na stránke ZŠ v Blatnom.

Drahí žiaci, rodičia a priatelia ZŠ v Blatnom,

táto stránka mapuje život našej školy. Nájdete tu aktuálne informácie k organizácii vyučovania, rozvrhy, domáce úlohy, pochválime sa tu našimi úspechmi. Možno Vás tu niekedy požiadame aj o pomoc...

Vopred ďakujeme za Vašu priazeň.

Novinky

 • Opäť prišiel čas zúčtovania našich daní a možnosť podporiť 2% z nich našu školu. Vďaka Vašej podpore môžeme modernizovať vyučovanie, deťom dopriať odborné prednášky či exkurzie.

  Takto Vami darované peniaze spravuje ZRPŠ pri ZŠ Blatné.
  Tlačivo a návod ako postupovať nájdede na stránke ZŠ Blatné v časti Tlačivá (na webstránke hore).

  Vopred Vám ďakujem za Vaše rozhodnutie venovať svojim deťom 2% z Vašich daní.

  riaditeľka školy

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album 14. február - Valentín v našej škole.

  Sviatok svätého Valentína pochádza z Británie, kde vznikol koncom 14. storočia v kultúre najvyššej spoločenskej vrstvy Anglicka, postupne sa obyčaje rozšírili aj medzi nižšími vrstvami. Korene má v stredovekom a ranonovovekom kulte svätca. V tomto období sa stal Valentín patrónom romantickej lásky a zamilovaných. Významne k tomu prispel anglický básnik Geoffrey Chaucer so svojou básňou Vtáčí snem. Básnik spojil obdobie, keď si vtáky hľadajú partnerov s dňom 14. februára, ktorý pripadal na Valentína. Vieme, že sviatok začína mať viac komerčný nádych, ale našim žiakom sa snažíme ukázať, že láska má veľa podôb - úsmev, objatie, pomoc, tolerancia, rada rozhovor a veľa iných drobných vecí, ktoré ak robíme s láskou, stávajú sa vecami VEĽKÝMI. ZRŠ

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fašiangový pochod.

  Fašiangy - Turíce Veľká noc príde... Jedno z najkrajších období roka, ktoré je plné tradičných zvykov a zábavy. Čas veselia, kedy sa do hojnosti spievalo a tancovalo, jedlo a hodovalo. Fašiangy, ktoré nasledovali po vianočnom období a končili pred Veľkým pôstom. Obdobie symbolizuje prechod od zimy k jari. Obdobie fašiangov začína sviatkom Troch kráľov a končí o polnoci pred Popolcovou stredou. Oslavované sú tými najrôznejšími spôsobmi na celom svete. Naša škola organizuje pre žiakov tradičný fašiangový pochod dedinou. Tento rok nám fašiangový pochod spestril odovzdávanie polročných výpisov vysvedčení. Potešili nás všetci, ktorí na nás čakali, s nami si zaspievali. Dostali sme veľa sladkostí, prekvapilo nás milé pohostenie "z kufra" auta:) - sladučké šišky, čokoládky a džúsy. Vedieme našich žiakov k udržiavaniu tradícií a vážime si, že naši občania nás v týchto aktivitách podporujú. Ďakujeme

 • Sme veľmi radi, že sa žiaci našej školy 28. novembra 2023 mali možnosť zapojiť do súťaže VŠETKOVEDKO. Je to súťaž pre zvedavé deti, ktoré chodia po svete s otvorenými očami, stále sa pýtajú a chcú pochopiť, čo sa okolo nich deje. Úlohy v súťaži sú originálne a inšpirujúce pre žiakov. Nájdeme tam otázky z prvouky, vlastivedy, prírodovedy, slovenského a anglického jazyka, matematiky, informatiky, hudobnej a výtvarnej výchovy. Úlohy výborne podporujú rozvoj čítania s porozumením a všeobecný prehľad žiakov.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vedomostný kvíz ŠKD 2023/24.

  15. 01. 2024 sme pripravili deťom prvú celoklubovú aktivitu v novom roku - Vedomostný kvíz ŠKD. V kvíze súťažili tri tímy detí, v ktorých mali jednotlivé oddelenia svoje zastúpenie. Deti prezentovali nadobudnuté vedomosti z rôznych oblastí. Nechýbali potlesk, sladká odmena ani radosť z pekného popoludnia. Vychovávateľky ŠKD

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album TALENT ŠKD .

  TALENT ŠKD - Na príprave našej druhej celoklubovej aktivity v mesiaci január sa aktívne podieľali aj deti. Pripravovali sme plagát, moderovanie, výber talentov, ozvučenie, upravovali 2. oddelenie, aby bolo všetko nachystané a deti mohli ukázať svoj talent nám všetkým.Deti spievali, tancovali, hrali na hudobných nástrojoch, predniesli vlastnú tvorbu, ukázali svoje zručnosti, dokonca aj ocenenie - víťazný pohár. Ďakujeme všetkým za úsilie. Prežili sme veľmi inšpirujúce popoludnie. Vychovávateľky ŠKD

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky kurz 2023/2024 Horský hotel Hájenka - Makov - Kopanice.

  V tomto školskom roku sme absolvovali lyžiarsky výcvik, výnimočne so žiakmi 9. ročníka, v rekreačnom stredisku – Horský hotel Hájenka - SKI Makov – Kasárne - Kopanice, v nádhernom prostredí pod vrcholom Veľkého Javorníka. Prostredie nám ponúklo bohaté športové vyžitie v malebnej prírode na hrebeňoch Javorníkov. Tento rok bola pani zima miernejšia. Lyžiari si užili vločky snehu, ale aj kvapky dažďa, no ani ten ich neodradil v snahe naučiť sa čo najviac. Týždenný pobyt v malebnom prostredí splnil v plnej miere svoj cieľ. Začiatočníci zvládli základy lyžovania, mierne pokročilí sa zlepšili v technike i rýchlosti, vycibrili techniku carvingu. Týždenný kurz sme ukončili praktickou skúškou a slalomovým pretekom. Všetci účastníci boli ocenení peknými cenami. Spoločné večery sme trávili vždy spolu so zaujímavými a zábavnými aktivitami. Pobyt bol týždňom aktívneho oddychu a všetci sa vrátili domov zdraví, spokojní a plní zážitkov. Touto cestou chcem poďakovať pani zdravotníčke - M. Dugovičovej, ktorá sa o naše deti vzorne starala i ped. dozoru - p. asistentke R. Rudzanovej

 • Vážení rodičia!

  Srdečne Vám ďakujem v mene svojom ako aj v mene žiakov a učiteľov ZŠ Blatné za úhradu 10 ks mikroskopov v celkovej hodnote 923,10 eur.

  Mgr. Barbora Lipka Rezníková, riaditeľka školy