• Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
   • Zvonenie

    Štvrtok 1. 10. 2020
    • Učiteľ/Učiteľka 2.stupeň SJL - GEG

     • Úväzok:
      100%
      Dátum nástupu:
      4.12.2020
     • Požiadavky:
      Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
   • 2% - ako postupovať

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
    1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
    5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Šarfická 301/35, 90082 Blatné
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 30850533
    6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Podávate si daňové priznanie sami?
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Šarfická 301/35, 90082 Blatné
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 30850533
    4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Postup pre právnické osoby
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Šarfická 301/35, 90082 Blatné
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 30850533
    4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
    5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
   • Fotogaléria

    • ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
    • SPOLOČNÉPOSEDENIE ZAMESTNANCOV NA KONCI ŠK. ROKA
    • ONLINE VZDELÁVANIE
    • SVETOVÝ DEŇ KNÍH
    • KARNEVAL ŠKD - 3. ODDELENIE - MGR. LADISLAV VEČERA
    • DIVADLO CLIPPERTON
    • ŠKOLENIE 1. POMOCI
    • VIANOČNÝ DARČEK
    • VÝCHOVNÝ KONCERT - NESIEM VÁM NOVINU...
   • Počet návštev: 847060
   • Kontakty

    • Základná škola,Šarfická 301, 900 82 Blatné
    • skola@zsblatne.edu.sk
    • skola@zsblatne.edu.sk
    • Riaditeľka PaedDr. Jana Parajková 033/6459260 mobil: 0910 373 111 Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Anna Šuplatová 033/6459222 Školský klub detí 1: 0911 418226 Školský klub detí 2: 0911 018226
    • Šarfická 301, 900 82 Blatné
    • 31810446
    • 2021636991
  • Fotogaléria

   • ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
   • SPOLOČNÉPOSEDENIE ZAMESTNANCOV NA KONCI ŠK. ROKA
   • ONLINE VZDELÁVANIE
   • SVETOVÝ DEŇ KNÍH
   • KARNEVAL ŠKD - 3. ODDELENIE - MGR. LADISLAV VEČERA
   • DIVADLO CLIPPERTON
   • ŠKOLENIE 1. POMOCI
   • VIANOČNÝ DARČEK
   • VÝCHOVNÝ KONCERT - NESIEM VÁM NOVINU...
   • VIANOCE VO DVORE II.
   • SenDom
   • ADVENT V ŠKOLE