• POĎAKOVANIE
      • POĎAKOVANIE

       8. 5. 2022

       Vážení rodičia a priatelia školy,

       touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí ste nás prišli podporiť, či už osobne alebo kúpou občerstvenia počas akcie Stavanie mája 2022, na ktorej sa organizačne spolupodieľala naša základná škola a Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Blatné. Hodnotiacu správu z celej akcie nájdete v časti RODIČIA - ZDRUŽENIE RODIČOV ŠKOLY - AKCIE. Naše "ĎAKUJEM" patrí rodičom, pani učiteľkám i žiakom, ktorí sa podieľali na tejto akcii.

     • STAVANIE MÁJA
      • STAVANIE MÁJA

       28. 4. 2022

       Vážení rodičia a priatelia školy!

       Dňa 30.4.2022 /sobota/ sa uskutoční tradičné stavenie mája, ktoré obec Blatné realizuje v spolupráci s našou základnou školou. V kultúrnom programe vystúpia aj žiaci našej školy. Občerstvenie počas tejto akcie zabezpečuje Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné. Výťažkom z tejto akcie chceme podporiť rozvoj žiakov našej školy. Pevne veríme, že nás prídete podporiť.

      • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

       27. 4. 2022

       Dňa 11.4.2022 sa uskutočnil v našej škole Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre šk. rok 2022/2023. Po dvoch rokoch prebiehal prezenčnou formou za účasti budúcich prvákov a ich rodičov. Na budúcich prvákov čakali zaujímavé úlohy, po zdolaní ktorých si vyslúžili krásne medaily, pamätný list a darčeky, ktoré pre nich vyrobili žiaci našej školy v školskom klube. Zapísalo sa k nám 43 detí. Teší nás tento zvyšujúci sa záujem o našu školu. Momentálne je však kapacita priestorov našej školy vyčerpaná a pre budúci školský rok vieme v budove školy umiestniť len 25 žiakov 1. ročníka. O tejto problematike sme informovali zriaďovateľa školy. V spolupráci s ním hľadáme možné riešenia pre nájdenie náhradných priestorov pre umiestnenie aj zvyšných detí. Veríme, že sa nám to spoločne podarí.

     • TRIEDNE AKTÍVY
      • TRIEDNE AKTÍVY

       4. 4. 2022

       Vážení rodičia,

       oznamujeme vám, že triedne aktívy sa uskutočnia dňa 25.4.2022 prezenčnou formou za dodržania podmienky prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom FF2.

       I. STUPEŇ ZŠ - od 16:00 hod.

       II. STUPEŇ ZŠ - od 17:00 hod.

       Tešíme sa na Vašu účasť!

     • DOMÁCE ÚLOHY POČAS DLHODOBEJŠEJ CHOROBY ŽIAKA
      • DOMÁCE ÚLOHY POČAS DLHODOBEJŠEJ CHOROBY ŽIAKA

       4. 4. 2022

       Vážení rodičia,

       dovoľujeme si Vám dať opätovne do pozornosti, že naša škola ponúka možnosť zadania domácich úloh, ako aj konzultácií online, žiakom, ktorí dlhodobejšie chýbajú. V prípade, že to stav dieťaťa dovoľuje, prípadne v doliečovacom období, je možnosť kontaktovať triednu učiteľku so žiadosťou o zverejnenie domácich úloh v priestore MS Teams. V rámci tohto priestoru vieme žiakovi sprostredkovať aj prezentáciu, resp. skrátený výklad učebnej látky po dohode s vyučujúcim v čase po prezenčnom vyučovaní do 15:30 hod. Veríme, že aj takto napomáhame k optimálnej adaptácii žiaka po chorobe.

     • NÁVŠTEVA DETÍ Z MŠ
      • NÁVŠTEVA DETÍ Z MŠ

       3. 4. 2022

       Takmer po dvojročnej prestávke z dôvodu protipandemických opatrení sa opäť mohli stretnúť žiaci 1. ročníka s deťmi z MŠ v rámci našej spolupráce. Dňa 1. apríla 2022 nás navštívili spolu s pani riaditeľkou a svojimi pani učiteľkami. Žiaci 1. ročníka si spolu so svojou triednou pani učiteľkou Alenkou pripravili krásny program na motívy známeho príbehu z pera tety Ľudmily - Žabiatko. Okrem piesní a básní so žabacou tématikou, svojim kamarátom predviedli aj dramatizáciu tohto príbehu. Odmenou im bol mohutný potlesk a krásne darčeky, ktoré deti z MŠ pre prvákov spolu so svojimi pani učiteľkami pripravili. My sme im na oplátku dali na záver "sladkú bodku". Všetci sme boli radi, že sme si mohli opätovne vychutnať atmosféru týchto spoločných stretnutí. Budúci prváci si po predstavení šli pozrieť aj školskú triedu, ktorá ich privíta budúci školský rok...

     • NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE V SENCI
      • NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE V SENCI

       4. 4. 2022

       V stredu, 30. marca 2022, žiaci 2.A, 2.B a 3.A triedy navštívili Mestskú knižnicu v Senci pri príležitosti Mesiaca knihy. Privítali nás veľmi milé pracovníčky knižnice. Žiaci sa zoznámili s priestormi knižnice, v detskom oddelení si mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách, vyjadrovali svoje zážitky z čítania, spoznali niektorých spisovateľov detských kníh, ilustrátorov. V oddelení odbornej literatúry boli pre nich pripravené rôzne edukačné aktivity. Pracovníčky knižnice vysvetlili žiakom postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami a pozvali ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi. Žiaci odchádzali spokojní, obohatení o nové zážitky.

      • BESEDA SO SPISOVATEĽOM

       25. 3. 2022

       Dňa 24.3.2022 zavítal do našej školy známy slovenský spisovateľ Braňo Jobus. Pútavým spôsobom nám porozprával a zaspieval o svojom živote, tvorbe a hudbe. Na konci besedy sa uskutočnila autogramiáda a predaj krásnych kníh s jeho venovaním. Rozlúčili sme sa s ním s krásnou básňou, ktorú napísali žiačky 6. ročníka.

     • UHÁDNI KNIŽNÉHO HRDINU
      • UHÁDNI KNIŽNÉHO HRDINU

       25. 3. 2022

       Pri príležitosti mesiaca Marca - Mesiaca knihy, sme v našej škole pripravili krásnu akciu – „Uhádni knižného hrdinu“. Mala obrovský úspech u mladších aj starších žiakov. Každý deň sme žrebovali jedného výhercu z prvého stupňa a jedného výhercu z druhého stupňa, ktorí získali ceny. Všetkým výhercom gratulujeme a ďakujeme každému, kto sa do súťaže zapojil. Veríme, že sme Vás inšpirovali k novým knihám na čítanie. Inšpiráciou nám bola knižná šifra, ktorú organizovalo kníhkupectvo Martinus.

     • SPOZNÁVAME SLOVENSKO
      • SPOZNÁVAME SLOVENSKO

       25. 3. 2022

       Štvrtáci na Vlastivede spoznávajú regióny a oblasti nášho krásneho Slovenska. Od začiatku roka sa toho už veľa naučili. Napríklad, čo je to “vartovka“. Je to strážna veža, ktorá kedysi slúžila ako ochrana, najmä pred tureckými nájazdmi na Uhorsko. Naši žiaci si takú vartovku aj vyrobili. Dozvedeli sa, že Jánošík pochádzal z Terchovej a nebáli sa navrhnúť výzdobu jeho valašky. Zistili, že modranská keramika je známa charakteristickou výzdobou a preto si urobili v škole výstavu tejto jedinečnej keramiky. A keďže sa mesto Partizánske v minulosti preslávilo výrobou obuvi, naši žiaci sa rozhodli, že im navrhnú aj dnes modely zimnej obuvi, aby jej výroba mohla úspešne pokračovať. Prečítali si mnoho povestí, ktoré súvisia s jednotlivými regiónmi Slovenska. Napríklad o levických viničných hájnikoch, ktorí namiesto toho, aby odháňali zlodejov, poľovali na zajace a chystali hostiny a tak minuli

     • ZÁPIS PRVÁKOV
      • ZÁPIS PRVÁKOV

       14. 3. 2022

       Vážení rodičia,

       v hornej lište nášho webu v časti ZÁPIS PRVÁKOV nájdete zverejnené podrobné info k organizácii Zápisu detí do 1. ročníka v šk. roku 2022/2023.

     • ZDRAVÉ STRAVOVANIE V III.A
      • ZDRAVÉ STRAVOVANIE V III.A

       16. 3. 2022

       Naši tretiaci sa na hodine prírodovedy naučili, aké dôležité pre zdravie je správne stravovanie. Mali by sme jesť viackrát denne, menšie porcie a pestrú, vyváženú stravu. Dôležité sú raňajky a pred spaním by sme už nemali jesť. Tiež nesmieme zabúdať na pitný režim a cvičenie.

       Vytvorili naozaj krásne a poučné projekty, ktoré odborne prezentovali.

     • BESEDOVALI SME...
      • BESEDOVALI SME...

       16. 3. 2022

       Žiaci tretieho ročníka si na hodinu vlastivedy pozvali známu osobnosť svojej obce. Bol ňou Ing. Stanislav Fekete, autor knihy „V svetle siedmich tisícročí“.

       Zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom priblížil deťom dejiny, históriu a známe osobnosti obce Blatné. Priniesol so sebou aj originálne ukážky rôznych vykopávok a tlačovín, ktoré im priblížili históriu obce. Nechýbali ani zábavné historky, zaujímavosti a tajomnosti. Deti počúvali príbehy a zistili, že dejiny nie sú žiadna nuda. Na záver kládli svoje svedomito pripravené otázky.

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

       16. 3. 2022

       V utorok 8. marca sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Do školského kola postúpili šikovní žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých priečkach triednych kôl. Porota si vypočula krásne prednesy poézie i prózy v troch súťažných kategóriách. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 19 žiakov. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, boli ocenení diplomom a získali aj knižnú odmenu. Ostatní si odniesli domov malú spomienku na súťaž.

     • EXPERT GENIALITY SHOW
      • EXPERT GENIALITY SHOW

       17. 3. 2022

       Dňa 7. 12. 2021 prebiehala na 2. stupni celoslovenská vedomostná súťaž Expert geniality show. V kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 žiaci odpovedali na otázky v dvoch témach: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry.

       Súťažiaci vyšších vekových kategórií si vyberali dve spomedzi šiestich ponúknutých tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English?, Góly, body, sekundy.

     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
      • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

       17. 3. 2022

       Aj tento školský rok niektorí žiaci našej školy riešili školské kolo Matematickej olympiády. Do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 26.1.2021 postúpili:

       za 5. ročník - Liam Gurbaľ, Petra Kohútová, Ján Osvald, Barbora Valentovičová

       za 9. ročník - Lukáš Hanzlík, Adam Opata

       V okresnom kole sa najviac darilo Jánovi Osvaldovi a Barbore Valentovičovej, ktorí boli úspešní.

     • ŠKOLSKÉ KOLO PYTAGORIÁDY
      • ŠKOLSKÉ KOLO PYTAGORIÁDY

       16. 3. 2022

       Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž prebiehala 8.12. a 9. 12. 2021 online formou. Súťažili tretiaci až ôsmaci.

       3. ročník – 11 úspešných žiakov – najlepšie sa umiestnili Dávid Jakabovič, Severín Rázga, Tamara Viziová

       4. ročník – 3 úspešní žiaci – Dávid Bagoňa, Daniela Olenočinová, Michal Červeňanský

     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE INFORMUJE
      • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE INFORMUJE

       9. 3. 2022

       Vážení rodičia,

       Občianske združenie - Rodičovské združenie pri ZŠ Blatné aj v tomto roku patrí medzi prijímateľov 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Budeme radi, keď nám pomôžete Vašimi príspevkami skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole.

       Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov TU

     • MODERNIZÁCIA PRIESTOROV
      • MODERNIZÁCIA PRIESTOROV

       6. 3. 2022

       Počas jarných prázdnin nie všetci oddychovali. V našej škole prebiehali usilovne práce. Zmodernizovali sme a priestorovo optimalizovali sme školské šatne. Pre každého žiaka a zamestnanca školy sme zakúpili šatňovú skrinku. Veríme, že žiaci si postupne zvyknú na nový spôsob uskladnenia osobných vecí, ako aj na šetrné zaobchádzanie so zverenou skrinkou. V rámci dní jarných prázdnin sa nám podarilo osadiť aj ochranné kryty na radiátory na oboch podlažiach. Všetky práce, ako aj tovar bol financovaný z rozpočtu školy. Škola sa nám zvnútra oblieka pekne do farieb. Veríme, že aj táto skutočnosť napomôže k udržiavaniu pozitívnej atmosféry v našej škole.

     • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 7.3.2022
      • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 7.3.2022

       6. 3. 2022

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       od 07.03.2022 prechádzame do bežného režimu v rámci organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu s nanovo upraveným rozvrhom hodín, ktorý bol distribuovaný medzi žiakov pred jarnými prázdninami. Zároveň je k dispozícii aj na webovom sídle našej školy. Na základe uvoľnenia protipandemických opatrení nám stále ako škole plynie aj naďalej zachovávať určité pravidlá.

     • VŠETKOVEDKO
      • VŠETKOVEDKO

       1. 3. 2022

       V utorok 30. novembra 2021 sa žiaci I. stupňa zapojili do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. Úlohy boli zamerané na rôzne oblasti života. Preverovali všeobecný prehľad žiakov. Všetkovedko prepája vlastivedu, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, anglický jazyk, informatickú, dopravnú, hudobnú a výtvarnú výchovu. Žiaci si hlavičky potrápili nad netradičnými úlohami, aby ukázali, že o svete toho už vedia naozaj veľa. Úlohy výborne podporujú rozvoj čítania s porozumením a všeobecný prehľad žiakov. Naši žiaci si mohli zmerať svoje vedomosti s rovesníkmi po celom Slovensku.Ten, kto sa zaradil vo svojej kategórii medzi 30% najúspešnejších riešiteľov, získal titul a diplom VŠETKOVEDKO a peknú cenu. Ostatní získali titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA a malú spomienku na súťaž. Počet žiakov, ktorí sa súťaže zúčastnili bolo 20. Z toho 14 žiakov získalo titul Všetkovedkov učeň.

     • VÝDAJ SAMOTESTOV
      • VÝDAJ SAMOTESTOV

       20. 2. 2022

       Vážení rodičia!

       22.2.2022 /utorok/ bude v čase od 7:00 - 9:00 hod. a v čase od 14:00 - 16:00 hod. prebiehať výdaj AG samotestov pred hlavným vchodom. Testy si môžu vyzdvihnúť iba zákonní zástupcovia žiaka, ktorí prejavili záujem pri poslednom zbere záujmu. Opätovne si Vás dovoľujeme upozorniť, že všetkým zákonným zástupcom žiaka, ktorí si samotesty prevezmú, vyplýva na základe pokynov zo školského semafora aj povinnosť hlásenia ich použitia.

     • VEĽKÁ MALÁ HRDINKA
      • VEĽKÁ MALÁ HRDINKA

       9. 2. 2022

       Je to milá a veselá slečna s blonďavými vlasmi. Sedí v druhej lavici. Vždy ochotná spolužiakom pomôcť a v triede je mojou pravou rukou. Chodí do 3.A triedy a volá sa Natália Ábelová.

       Natálka sa zapojila do krásneho projektu " Vystrihaj sa Slovensko ". Svoje nádherné vlásky darovala na dobrú vec. Je to veľká hrdinka! Je úžasné, že v takom malom veku má obrovské srdce. Jej vlásky určite pomôžu niekomu, kto o ne prišiel.

   • Partneri

    • {#1508} 1
    • {#1508} 2
    • {#1508} 3
    • {#1508} 4
   • Zvonenie

    Streda 18. 5. 2022
    • SKVELKO BOX


   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Počet návštev: 1123828
   • Kontakty

    • Základná škola,Šarfická 301, 900 82 Blatné
    • skola@zsblatne.sk
    • skola@zsblatne.sk
    • Riaditeľka PaedDr. Jana Parajková 033/6459260 mobil: 0910 373 111 Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Anna Šuplatová 033/6459222 Školský klub detí 1: 0911 418226 Školský klub detí 2: 0911 018226
    • Šarfická 301, 900 82 Blatné 900 82 Blatné Slovakia
    • 31810446
    • 2021636991
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje